Finansinės investicinės veiklos sąnaudos

Įmonės (juridinio asmens) per ataskaitinius metus padarytos sąnaudos, susijusios su finansinės ir investicinės veiklos pajamų gavimu.

Pprie šių sąnaudų priskiriama:

  • sumokėtos ar mokėtinos palūkanos už kreditus
  • metinė dalis sąnaudų, susijusių su kapitalo pasikeitimu, jeigu ji neįtraukta į balanso straipsnį “Kapitalo pokyčio ir įmonės formavimo savikaina”
  • gautinų sumų diskontavimo sąnaudos, susijusios su išduotais vekseliais, išrašytomis sąskaitomis ir pan., bei su faktoringu susijusios sąnaudos
  • užsienio valiutų kursų pasikeitimo ir valiutų konversijos neigiama įtaka
  • investicinės veiklos kitose įmonėse netekimai (nurašytos sumos ir amortizacija, susijusi su investicijomis, paskolomis ir pan.).