Finansiniai metai

Finansiniai (biudžetiniai) metai yra - dvylikos mėnesių laikotarpis, kuriam sudaromas valstybės biudžetas, naudojamas valstybės finansų apskaitai. Daugeliui ūkio subjektų tai yra ataskaitinis laikotarpis.

Finansiniai metai gali sutapti (pvz., Lietuvos Respublikoje) ir nesutapti su kalendoriniais metais (pvz.: Didžiojoje Britanijoje biudžetiniai metai nuo balandžio 6 d. iki kitų metų balandžio 5 d.).