Fizinis asmuo

Individualus asmuo, veikiantis asmeniškai savo vardu.

Taip pat šis terminas vartojamas apibūdinant įmonę, neturinčią juridinio asmens teisių (neinkorporuota įmonė), – tai individualioji (personalinė) įmonė bei ūkinė bendrija.