Frančizo mokestis

Mokestis, kuris mokamas valstybei (JAV korporacijos moka mokesčius valstijos valdžiai) už suteiktą teisę užsiimti verslu, naudojantis valstybės nuosavybe.

susiję terminai:

Frančizas

Mokestis

Verslas