Gamintojo išperkamoji nuoma

Išperkamosios nuomos rūšis, kai išperkamosios nuomos sutartis sudaroma tarp nuomos objekto gamintojo ir nuomininko paprastai ilgam laikotarpiui (tai laiduoja nuolatines pajamas iš nuomos objekto).

Gamintojams naudinga ir santykinai trumpesnė išperkamoji nuoma, tačiau tik tada, kai reikia tučtuojau patenkinti lėšų poreikį arba pateikti rinkai kuo daugiau prekių.