Gamyba

Prekių ir paslaugų kūrimo procesas. Gamybinė veikla yra tam tikrų technologijų seka, kurių dėka iš vienų objektų gaunami kiti objektai. Tiriant socialines ūkio problemas, gamybinėje veikloje būtina skirti darbo priemones, darbo objektus (jie sudaro gamybos priemones), darbo jėgą, darbo produktus (gamybinės veiklos rezultatus) ir techninius-organizacinius santykius, siejančius tuos elementus į gamybinę sistemą. Tai leidžia geriau paaiškinti istorinę gamybinės sistemos raidą ir išskirti jos tipus: 1) natūralinis tipas, naudojami įrankiai; 2) pramoninis, naudojamos mašinos; 3) mokslinis-techninis, naudojami automatai.

susiję terminai:

Veikla