Gamybinė įmonė

Įmonė, perdirbanti žaliavas ir medžiagas (taip pat panaudojanti komplektavimo gaminius) ir gaunanti produkcija, kurią parduoda; apmokestinimo lengvatų taikymo požiūriu ši sąvoka paprastai patikslinama atskirų mokesčių įstatymuose (teisės aktuose).