Gamybos efektyvumas

Bet kokios produkcijos gamyba mažiausiais galimais tos apimties gamybos kaštais. Jis parodo, kad esant ribotiems resursams pasiekiami atitinkami gamybos tikslai. Gamybos efektyvumas išreiškiamas rezultatų ir išlaidų arba panaudotų resursų santykiu.

susiję terminai:

Efektyvumas

Gamyba

Kaštai