Garantas finansų ekonomikoje

Tarpininkas parduodant ir paskirstant vertybinius popierius tarp investitorių. Jis skiriasi nuo garantinio laiško – dokumento, pagal kurį ekonominis subjektas prisiima tam tikrą atsakomybę. Garantuotasis sandoris yra kreditinis sandoris, kai kredito gavėjui garantuojamas įkeisto turto neliečiamumas net ir tada, kai sandorio laikotarpiu kreditorius turi teisę naudotis užstatytu turtu.

susiję terminai:

Ekonominis subjektas