Gausos ekonomika

Ekonominė sistema, kai gamyba gali visiškai patenkinti pagrindinius vartotojų poreikius. Tokioje ekonomikoje svarbiausia problema – išlaikyti paklausą, kad nesulėtėtų ekonomikos vystymasis. Pirkėjui naudinga rinkos konjunktūra (pirkėjų rinka) susiformuoja tada, kai prekių ir patarnavimų pasiūla viršija paklausą.