Geležinis darbo užmokesčio dėsnis

D. Rikardo teiginys, kad darbininkų pragyvenimo lygio augimas yra ribotas, kadangi bet koks realiųjų pajamų padidėjimas lemia gyventojų skaičiaus didėjimą, o tai didina maisto produktų paklausą, todėl kyla kainos, kurios “ištirpdo” realiųjų pajamų prieaugį. Padidėjusi darbo jėgos pasiūla įgalina “užšaldyti” darbo užmokestį.

susiję terminai:

Pasiūla