Gerovės ekonomika

Šalis, kuri teikia visapusiškas socialinio aprūpinimo pašalpas, pavyzdžiui: valstybinį medicinos aptarnavimą, valstybės pensijas, bedarbio ir ligos pašalpas ir t. t. Gerovę paprastai parodo žmogaus fizinių, intelektualinių ir socialinių poreikių patenkinimo laipsnis. “Gerovės” programos yra vyriausybės išlaidos, skirtos išmokėti pašalpas tiems, kas savarankiškai nepajėgia gauti pajamų (invalidai nuo gimimo, vaikai). Kitaip nei socialinio draudimo išmokos, “gerovės” programų šaltinis yra bendrieji mokesčiai.

susiję terminai:

Išlaidos

Mokesčiai