Globalinės problemos

Šiuolaikinio pasaulio socialiniai reiškiniai ir procesai, kurie savo apimtimi ir reikšmingumu yra pasaulinio masto, susiję su gyvybiniais visų šalių ir tautų interesais. Globali, nes problemas išspręsti galima tik pasitelkus bendras pasaulio visuomenės jėgas. Visų globalinių problemų centras ir jungianti grandis yra žmonija ir jos ateitis.