Globojama prekė

Prekė arba paslauga, kurią valstybė laiko ypač reikalinga, todėl jos gamybą arba vartojimą subsidijuoja bei reguliuoja;