Grąžintina išperkamoji nuoma

Išperkamosios nuomos rūšis, kai išnuomojamas turtas, kurį išperkamosios nuomos bendrovė įsigyja iš jį pagaminusios arba jį turinčios įmonės ir kuris nėra išnuomotas; tokia išperkamosios nuomos sutartis sudaroma tais atvejais, kai įmonei skubiai reikia papildomų lėšų, o nuomininkas pasilieka opciono teisę, kad galėtų išpirkti nuomos objektą.