Grešemo dėsnis

Dėsnis, kuris teigia, kad nuvertėję pinigai išstumia iš cirkuliacijos visaverčius pinigus. Jei tos pačios nominalinės vertės pinigai nevienodai padengti, tai daugiau padengtus pinigus sukaups gyventojai arba jie bus naudojami atliekant tarptautinius atsiskaitymus, o šalyje cirkuliuos mažiau padengti pinigai.

susiję terminai:

Pinigai

Vertė