Grynasis nacionalinis produktas (GNP)

BNP, atėmus iš jo tam tikro laikotarpio amortizacinius atskaitymus. Tai produkcija, kuri lieka visuomenei vartoti bei gamybiniam kapitalui išplėsti.