Grynieji pinigai

Pinigai įmonės sąskaitoje ir kasoje, banko čekiai, kiti banko dokumentai, kurių pagrindu bankas daro įrašus įmonės sąskaitoje.

susiję terminai:

Bankas

Įmonė