Grynosios investicijos

Bendrosios investicijos, atskaičius iš jų pagrindinio kapitalo amortizacijos (amortizacinių atskaitymų) sumą. Kadangi amortizaciniai atskaitymai nusako visiškai susidėvėjusio pagrindinio kapitalo renovacijai skirtas investicijas, tai grynosios investicijos išreiškia tą investicijų dalį, kuri sudaro grynąjį pagrindinio kapitalo prieaugį. Taigi grynosios investicijos išplečia pagrindinį kapitalą.

susiję terminai:

Investicijos