Grynosios pajamos

Įmonės nuosavo kapitalo grynasis prieaugis, gautas iš ūkinės veiklos.