Gyvenimo trukmės pajamos

Namų ūkio (šeimos) viso gyvenimo pajamų lūkestis ir savo vartojimo realizavimas pagal tą lūkestį. Jei kyla laikinų disponuojamų pajamų svyravimų, namų ūkis išlaiko strateginę vartojimo liniją ir pajamų svyravimus kompensuoja turimu turtu. Tada namų ūkio vartojimo išlaidos yra suderintos su jų laukiama gyvenimo trukmės pajamų apimtimi, o ne su einamosiomis pajamomis. Tuo būdu asmeninis vartojimas priklauso nuo numatomo arba tikėtino per visą gyvenimą gausimų pajamų kiekio.

susiję terminai:

Išlaidos

Namų ūkis

Vartojimas