Gyventojų pasiskirstymas pagal pajamas

Statistinė priklausomybė, nusakanti, kokia nacionalinių pajamų dalis tenka kiekvienai gyventojų pajamų grupei.

susiję terminai:

Nacionalinės pajamos

Pajamos