Hierarchinė struktūra

Sudėtingos sistemos struktūra, kai šią sistemą sudarančių elementų aibė suskirstyta į poaibius – įvairių lygių posistemius, kuriems būdingas vientisumas, reguliavimasis ir žemesniųjų lygių posistemiai yra pavaldūs aukštesnio lygio posistemiams.

susiję terminai:

Reguliavimas