Honoraras

Uždarbis, gaunamas už kūrybinės veiklos metu sukurtą produkciją, pakartotinį jos išleidimą ar atlikimą bei už vertimus, kai darbas atliekamas pagal autorines sutartis.