Horizontalusis kainos nustatymas

Firmų, užsiimančių vienoda ūkine veikla, pvz., gamyba arba prekyba, susitarimas dėl kainodaros. Tokie susitarimai paprastai įstatymiškai draudžiami siekiant skatinti konkurenciją.

susiję terminai:

Gamyba

Prekyba

Veikla