Įėjimas į rinką

Naujos firmos įėjimas į rinką. Firma, įkūrus naują įmonę, tuo pačiu prisideda prie rinkoje konkuruojančių tiekėjų skaičiaus. Į rinką naujai įeinama dažnai įsigyjant senosios firmos kontrolinį akcijų paketą arba susijungiant su ja. Kliūtys, kurios trukdo naujoms firmoms įeiti į rinką: - mažesnių sąnaudų lengvatos pripažintoms firmoms, - stiprus vartotojų polinkis pirkti pripažintų firmų produkciją, - pripažintos firmos kontroliuoja svarbiausias žaliavas ir rinkos prekybos įstaigas, - įeinantiems į rinką būtini dideli kapitaliniai įdėjimai. Ekonominės kliūtys dažnai trukdo naujoms firmoms įeiti į rinką. Todėl pripažintos firmos gali gauti papildomo pelno ir daryti įtaką išteklių paskirstymui rinkoje.