Ilgas laikotarpis

Mikroekonomikoje tai laikotarpis, per kurį galima pakeisti kapitalo sąnaudas, įmonėms įeiti į rinką arba ją palikti. Tik norint pakeisti technologinius įrengimus būtinas labai ilgas laikotarpis. Makroekonomikoje tai laikotarpis, kai reikia kainas, darbo sutartis, mokesčius ir lūkesčius derinti prie naujų aplinkybių. Ilgo laikotarpio visuminės pasiūlos kreivė išreiškia santykį tarp kainų lygio ir pusiausvyros realiojo BNP tuo atveju, kai visi kaštai, įskaitant ir atlyginimus, susidaro eliminavus bet kokį juos keičiantį paklausos pasiūlos perviršį.