Įmonė

Pagrindinis rinkos ekonomikos ūkinis vienetas, kuris perka reikiamus išteklius ir jais naudodamasis parduoda pagamintas prekes arba paslaugas.

Įmonė gali turėti ne vieną, bet daug gamybinių vienetų: fabrikų, gamyklų, parduotuvių ir pan.

Įmonės balansas – dokumentas, kuriame paprastai pirmą metų dieną nurodomas įmonės turtas (aktyvas) ir jo šaltiniai (pasyvas). Abi balanso dalys visada yra lygios, nes bet koks įmonėje esantis turtas turi savininką. Įmonės pusiausvyra pasiekiama tada, kai įmonės ribinės pajamos yra lygios kaštams. Tada pelnas maksimalus (arba nuostoliai minimalūs), ir įmonei netikslinga keisti gamybos apimtį.