Įmonės steigėjas

Fizinis ir juridinis asmuo, valstybė ar savivaldybė (pastarosioms paprastai atstovauja tam tikros institucijos), kurių pasirašytu aktu remiantis steigiama nauja bendrovė.

susiję terminai:

Juridinis asmuo