Įmonininkas

Fizinis arba juridinis asmuo, taip pat sudarantys bendrovę (bendriją) keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie vadovaudamiesi nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja įmonės turtu, organizuoja įmonės ūkinę ir finansinę veiklą.

susiję terminai:

Įmonė

Juridinis asmuo

Nuosavybė