Indeksavimas

Įstatymais arba sutartimis nustatomos priemonės, kuriomis siekiama suderinti ekonominį gyvenimą su infliaciniais procesais, eliminuojant infliacinį pajamų perskirstymą.

Naudojant indeksavimą išmokant įvairias pajamas, kontraktai automatiškai koreguojami, pasikeitus kainų indeksui. Jis yra procentais išreikštas skaitinis rodiklis, apibūdinantis kainos kitimą laiko atžvilgiu.