Indiferentiškumo kreivė

Kreivė, vaizduojanti alternatyvias vienodo naudingumo dviejų produktų vartojimo apimtis. Kiekvienas jos taškas rodo tokį prekių rinkinį, kuris vienodai patenkina vartotojų poreikis.

Vartotojas yra indiferentiškas kuriam nors konkrečiam rinkiniui. Jis siekdamas padidinti vienos prekės vartojimą, yra pasirengęs sumažinti kitos vartojimą.

Indiferentiškumo kreivių žemėlapis yra kelių kreivių pavaizdavimas tame pačiame grafike. Kiekviena kreivė vaizduoja alternatyvų vartojimo pasirinkimą, kai visos kitos sąlygos išlieka nepakitusioms. Skirtingos kreivės rodo skirtingą pajamų lygį.

susiję terminai:

Kreivė

Prekė

Poreikis