Investicijos

Ūkinė veikla, kurios metu ištekliai naudojami kuriant naują realų kapitalą. Bendriausia prasme investicijos yra veikla, kurios naudingumas išryškėja ne iškart, o ateityje. Pavyzdžiui: 1) naujų realaus kapitalo elementų (gamybinių pastatų, įrengimų) statyba arba montavimas; 2) naujų gyvenamųjų namų statyba; 3) gamybinių atsargų (įskaitant gatavą produkciją) padidinimas. Iš bendrųjų investicijų vertės atėmus amortizacinius atskaitymus, gaunama grynųjų investicijų vertė. Atliekant finansines operacijas investicijų kategorija vartojama kita prasme – apibūdinant vertybinių popierių pirkimą. Investicijų funkcija yra investicinių išlaidų ir nacionalinio produkto gamybos apimties priklausomybė, išreikšta matematiniu modeliu ar grafiku. Investicijų normą parodo nacionalinių pajamų dalis, skiriama investicijoms. Investicijų tikslai yra laukiami investicijų rezultatai. Skiriami šie investicijų tikslai: augimas; augimas ir pajamos; pajamos ir augimas; pajamos, augimas ir stabilumas. Investicinė politika remiasi principais ir metodais, kuriuos valstybiniai organai naudoja skirstydami investicijas įvairioms ūkio šakoms.