Investicinė bendrovė

Akcinė bendrovė, kuri sukaupia fizinių ir juridinių asmenų lėšas, viešai platindama savo akcijas, ir kurios svarbiausia veikla – investuoti sukauptas lėšas ar reinvestuoti į vertybinius popierius ir prekyba vertybiniais popieriais (vertybiniai popieriai turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. turto vertės). Investicinėmis bendrovėmis nėra laikomi bankai, draudimo bendrovės, finansų maklerio įmonės, pensijų fondai, kitos operacijas su vertybiniais popieriais atliekančios finansinės institucijos. Investicinės bendrovės gali veikti kaip investiciniai fondai, uždarieji investiciniai fondai ar kontroliuojančios investicinės bendrovės. Investicinė bendrovė yra laikoma investiciniu fondu, jeigu jos turimas investicijų portfelis yra diversifikuotas, o išleistos ar išleidžiamos akcijos yra išperkamosios akcijos, kurių savininkai turi teisę bet kuriuo metu grąžinti šias akcijas bendrovei ir gauti už tai proporcingą dalį jos nuosavų (grynųjų) aktyvų. Investicinė bendrovė yra laikoma kontroliuojančiąja investicine bendrove, jeigu jos turimas investicijų portfelis nėra diversifikuotas ir ji nėra išleidusi išperkamųjų akcijų.

susiję terminai:

Akcija

Įmonė

Prekyba

Veikla

Vertė