Inžiniringas

Veiklos sritis, kai pagal sandorį atliekami moksliniai-techniniai darbai (inžineriniai tyrinėjimai, priešprojektiniai darbai, moksliniai tyrimai, techninių užduočių, techninio-ekonominio pagrindimo bei techninės dokumentacijos parengimas), teikiamos konsultacijos technikos, technologijos, ekonomikos ar finansų klausimais. Be to, į šią veiklą įtrauktos konsultacijos ir autorinė priežiūra montuojant statinius, derinant technologinius įrenginius ir pan.