Įpėdinis

Asmuo, kuris paveldi pagal įstatymą arba testamentą mirusiojo (palikėjo) turtą; įpėdiniu gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, taip pat valstybė.

susiję terminai:

Juridinis asmuo