Išankstiniai dividendai

Dividendai, mokami dar nepasibaigus finansiniams metams; pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą dividendus mokėti avansu draudžiama.