Išeitinės pašalpos ir kompensacijos

Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatyme numatytais atvejais atleidžiamiems (ne dėl jų kaltės) darbuotojams garantuojamos piniginės išmokos; kai darbuotojai atleidžiami darbdavio valia (nurodytojo įstatymo nustatyta tvarka), išmokamos išeitinės kompensacijos, kai atleidžiami darbdavio iniciatyva ir kitais įstatymo numatytais atvejais išmokamos išeitinės pašalpos.