Išlaidos

Įmonės padarytos per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį piniginės išlaidos, turto bei paslaugų sunaudojimas, taip pat atsiradusios skolos, susijusios su įmonės ūkine veikla; gyventojų išleistos pinigų sumos, susijusios su jų metinių apmokestinamųjų pajamų gavimu ir numatomos įvertinti pajamų apmokestinimą reglamentuojančiame įstatyme.

susiję terminai:

Įmonė

Veikla