Išperkamoji nuoma

Tai ilgalaikė technologinių įrenginių, transporto priemonių, gamybinių patalpų nuoma (dažnai tarpininkauja bankui), kai išperkamosios nuomos bendrovė įsigyja juos ir nuomoja tam tikram laikotarpiui (paprastai 5-15 metų), o praėjus tam laikotarpiui, nuomininkas pratęsia nuomojimo sutartį, nusiperka arba grąžina turtą (žr. taip pat Finansinė išperkamoji nuoma, Gamintojo išperkamoji nuoma).