Išperkamoji vertė

Obligacijos vertė, kurią emitentas privalo sugrąžinti jos savininkui, pasibaigus obligacijos galiojimo laikui.