Ištekliai

Visa tai, kas naudojama gaminant prekes ir teikiant paslaugas. Pagrindinė jų savybė – retumas, t. y. išteklių kiekis yra ribotas, palyginti su poreikiais. Išteklių panaudojimo lygis yra gamyboje naudojamų ekonominių išteklių dalis išteklių visumoje. Ištekliai paskirstomi įvairioms ūkinės veiklos sritims, kuriose jie gali būti naudojami, atsižvelgiant į esamas kainas ir vartotojų teikiamą pirmenybę.

susiję terminai:

Kaina

Paslauga