Įvaizdis

Vyraujanti tarp firmos partnerių, pirkėjų, taip pat iš dalies ir visuomenėje teigiama (kartais ir neigiama) nuomonė (požiūris), išreiškianti firmos prekių, paslaugų, net firmos veiklos apskritai vertinimą.