Iždas

Valstybės finansinių išteklių visuma.

Valstybė per iždą veikia kaip tam tikrų nuosavybės teisių ir interesų subjektas. Tai ir vyriausybinė įstaiga, atsakinga už valstybės finansinių išteklių valdymą.