Iždo vekseliai

Vyriausybės pasižadėjimas sumokėti vekselio savininkui nurodytą vekselyje sumą, praėjus tam tikram laikui nuo vekselio išdavimo. Perkant iždo vekselius vekselis parduodamas už nominalią kainą, atėmus iš jos faktiškai esančią tuo metu palūkanų normą. Už vekselius palūkanos nemokamos, o yra parduodami pagal diskontuotą nominalią vertę.

susiję terminai:

Palūkanos

Vekselis