Juodoji rinka

Rinka, kurioje prekės parduodamos kaina, didesne arba mažesne negu valstybės nustatyta kaina. Juodoji rinka susidaro esant valstybės reguliuojamoms kainoms.

susiję terminai:

Kaina

Prekė

Rinka