Kainų indeksas

Indeksas, apibūdinantis prekių rinkinio vidutinės kainos pasikeitimą per tam tikrą laiką. Vartojimo prekių kainų indeksas yra vienas iš labiausiai paplitusių statistinių rodiklių, naudojamų gyvenimo lygio dinamikai įvertinti. Apskaičiuojamas lyginant fiksuoto skaičiaus būtiniausių prekių ir paslaugų “krepšelio” vertinę išraišką įvairiais laikotarpiais.

susiję terminai:

Indeksas