Kainų reforma

Prekių kainų nustatymo principų ir metodų pakeitimas, kai atsižvelgiant į prekių paklausą ir pasiūlą pereinama nuo valstybinių organų nustatomų prie laisvai formuojamų kainų.