Kapitalizmas

Politinė, socialinė ir ekonominė sistema, kuriai būdingi šie požymiai:

  1. Egzistuoja privati gamybos priemonių ir kito turto nuosavybė
  2. Rinka teikia informacijos, atsakant į klausimus: ką, kiek, kaip ir kuo gaminti
  3. Pagrindinė valstybės funkcija – garantuoti nuolatinę konkurenciją

Grynasis kapitalizmas niekada neegzistavo, todėl tikslingiau vartoti terminą mišrus kapitalizmas, kuriam būdinga įvairių ekonominių požymių adaptacija.

Kapitalizmas skiriasi nuo ankstesnės ekonominės sistemos – feodalizmo tuo, kad už atliktą darbą mokamas darbo užmokestis, o anksčiau darbas buvo prievartinis ir asmenys nebuvo skatinami našiai dirbti.

Kapitalizmo sąlygomis kainų mechanizmas naudojamas kaip signalinė sistema, paskirstanti resursus tarp vartotojų. Kainų mechanizmo naudojimo laipsnis, rinkų konkurencija ir valstybinio reguliavimo lygis lemia įvairias kapitalizmo formas.