Komandinė ekonomika

Socialinė–ekonominė sistema, kurioje ištekliai paskirstomi remiantis centralizuotai priimamais sprendimais. Didžiąją galutinių rezultatų dalį lemia valstybės organų sprendimai, o ne vartotojų pasirinkimas bei pasiūlos ir paklausos veiksniai.

susiję terminai:

Ištekliai